Ugrás a tartalomhoz
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

Ügyfélszolgálat

06/80/224488

Hibajelentés 0-24 óráig

06/27/511511

Szükséges dokumentumok

Amennyiben személyesen szeretné intézni ügyeit, hozza magával az alábbi iratokat:

Tulajdonos-, bérlőváltozás bejelentése

 • Ha az új felhasználó magánszemély: a változást igazoló okirat
  • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
  • mindkét fél által aláírt adatváltozást bejelentő lap, vagy vele azonos tartalmú dokumentum
  • a változást igazoló okirat; adásvételi vagy bérleti szerződés vagy használati jogot igazoló egyéb dokumentum vagy haszonélvezeti jogot igazoló dokumentum vagy tulajdon átruházást eredményező egyéb okirat (a nem releváns részek kitakarása mellett)
  • 15 napnál nem régebbi tulajdoni lap, amennyiben a felhasználó személyében történő változás bejelentése 15 napon túl történik;
  • tulajdonosi hozzájárulás több tulajdonos esetén
  • birtokbaadási jegyzőkönyv (vízmérő állás feltüntetésével)
 • Ha az új felhasználó nem lakossági felhasználó:
  • a gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, mely lehet: hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat és a cégjegyzési jogosultság igazolása, vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat; bérleti szerződés, vagy használati jogot igazoló dokumentum
  • birtokbaadási jegyzőkönyv (vízmérő állás feltüntetésével)
  • bérleti szerződés, vagy használati jogot igazoló dokumentum
  • közműfejlesztési hozzájárulás befizetésére kötelezettek esetén: közműfejlesztési hozzájárulás befizetését igazoló számla.
 • Ha az új felhasználó területi, helyi államigazgatási és önkormányzati közigazgatási szerv: alapító okirat, aláírási címpéldány;
 • Társasházzá alakulás esetén: társasházi alapító okirat, közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv;
 • Közös képviselő változás esetén: közös képviselő választásról szóló jegyzőkönyv;
 • Halálesetnél: jogerős hagyatéki végzésig halotti anyakönyvi kivonat, jogerős hagyatéki végzést követően, hagyatéki végzés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap;
 • Amennyiben az ingatlan több személy, szervezet tulajdonában van, akkor szükséges minden tulajdonos hozzájárulása;
 • Amennyiben nem az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi a szerződéskötést a tulajdonos (ok) hozzájárulása is szükséges.

Új ivóvízbekötés-szerződéskötés

 • földhivatali tulajdoni lap másolat (30 napnál nem régebbi, nem szükséges hitelesnek lennie)
 • adásvételi szerződés, vagy tulajdon átruházást eredményező egyéb szerződés (a nem releváns részek kitakarása mellett)
 • tulajdonosi hozzájárulás
 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • nem lakossági felhasználó esetén a gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, mely lehet: hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat és a cégjegyzési jogosultság igazolása, vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat
 • bérleti szerződés, vagy használati jogot igazoló dokumentum
 • hagyatékátadó végzés
 • haszonélvezeti jogot igazoló dokumentum

Új ivóvízbekötés-igénybejelentés, megrendelés

 • Vízbekötés igénylése ( új bekötés, ikresítés, áthelyezés, felbővítés, mérősítés) Ü72002
 • 2 pld. Bekötési terv (ME72001 - tervezői jogosultsággal (kamarai engedéllyel) rendelkező személy által, a vonatkozó rendeleteknek megfelelően, illetve a "Műszaki Előírás"-ban rögzítettek figyelembevételével készített), nem lakossági felhasználó esetén belső gépészeti tervvel együtt
 • 2 pld. SZ 72001 Közműszolgáltatási szerződés
 • adatbekérő lap
 • 60 napnál nem régebbi TAKARNET-es tulajdoni lap
 • 60 napnál nem régebbi TAKARNET-es hivatalos helyszínrajz
 • tulajdonosi hozzájárulás (ha az Igénylő és az Ingatlantulajdonos személye nem azonos)
 • 2 pld. szolgalmi jog iránti bejegyzés kezdeményezésének igazolása
 • 32 mm-nél nagyobb átmérőjű ivóvíz bekötések esetén megállapított víziközmű-fejlesztési hozzájárulás vagy a főművi hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítése DMRV Zrt. felé

Mellékvízmérők felszerelése

 • mellékvízmérő felszerelési lap Ü72010
 • 1 pld. Mellékvízmérő felszerelési terv (ME72006)
 • 1 pld. Közműfejlesztési hozzájárulás kivetése + befizetés igazolása nem lakossági felhasználó esetén

Locsolási célú mellékvízmérő felszerelése

 • Locsolási mellékvízmérő felszerelési lap (Ü72060)
 • ME72009 (+ aknarajz) Locsolási mellékvízmérő felszerelési terv

Százalékos locsolási kedvezmény igénybevétele

 • Felhasználói igénybejelentés locsolási kedvezményre (Ü72054)

Közműnyilatkozat kérelem építési engedélyhez, fennmaradási engedélyhez, bontási engedélyhez, használatbavételi engedélyhez

 • földhivatali tulajdoni lap másolat (90 napnál nem régebbi, nem szükséges hitelesnek lennie)
 • földhivatali térképmásolat (90 napnál nem régebbi)
 • Ü72102 - Közműnyilatkozat kérő lap
 • építési és fennmaradási engedélyhez továbbá műszaki dokumentáció 1 példányban, melynek kötelező részei:
  • helyszínrajz,
  • építmény alaprajz és metszet,
  • műszaki leírás, melynek tartalmaznia kell a várható vízigény és a tervezett szennyvíz kibocsátás nagyságát.
 • bontási engedélyhez továbbá műszaki leírás.

E-Közmű rendszerben kezelt dokumentumok

 • közműegyeztetési eljárás
 • közműnyilatkozat kiadás

Levelezési cím módosítása

 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • számla
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás

Névjavítás bejelentése

 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • számla
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás

Felmondott szerződés újrakötése

 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • a változást igazoló okirat; adásvételi vagy bérleti szerződés vagy használati jogot igazoló egyéb dokumentum vagy haszonélvezeti jogot igazoló dokumentum vagy tulajdon átruházást eredményező egyéb okirat
 • elkülönített mellékvízmérő esetén közösképviselő hozzájárulása

Részletfizetési megállapodás valamint haladék kérése

 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás

Számlázás szüneteltetés, számlamásolat, közbenső elszámolás kérése

 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás

Szennyvízdíj jóváírásának igénylése

 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás
 • javításról, felhasznált anyagokról számla

Locsolási kedvezmény igénylése

 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • felhasználói igénybejelentés locsolási kedvezményre (Ü72054)
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás

Folyószámla fizetés és követelés igazolás igénylése

 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás

Plombálás kérése, Vízmérőcsere, Ellenőrző-leolvasás kérése

 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás

Szennyvízbekötés igénylése

 • szennyvízbekötés megrendelése (új bekötés, ikresítés, áthelyezés, felbővítés, mérősítés) Ü72023
 • 2 pld. Bekötési terv (ME72001 - tervezői jogosultsággal (kamarai engedéllyel) rendelkező személy által, a vonatkozó rendeleteknek megfelelően, illetve a "Műszaki Előírás"-ban rögzítettek figyelembevételével készített), nem lakossági felhasználó esetén belső gépészeti tervvel együtt
 • 2 pld. SZ 72001 Közműszolgáltatási szerződés
 • adatbekérő lap
 • 60 napnál nem régebbi TAKARNET-es tulajdoni lap
 • 60 napnál nem régebbi TAKARNET-es hivatalos helyszínrajz
 • tulajdonosi hozzájárulás (ha az Igénylő és az Ingatlantulajdonos személye nem azonos)
 • 2 pld. szolgalmi jog iránti bejegyzés kezdeményezésének igazolása
 • 160 mm-nél nagyobb átmérőjű szennyvízcsatorna bekötések esetén megállapított víziközmű-fejlesztési hozzájárulás vagy a főművi hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítése DMRV Zrt. felé

Mellékmérő, átalány megszüntetése

 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás

Szerkezeti vizsgálat menete

 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás
 • vízmérő reklamációs vizsgálatának megrendelése Ü72020

Átlagfogyasztás módosítási kérelme

 • személyazonosságot igazoló irat (bemutatása)
 • nem szerződött fél esetén, meghatalmazás

Miben segíthetünk?