Ugrás a tartalomhoz
Északdunántúli Vízmű Zrt.

Ügyfélszolgálat

+36/80 555-222

Hibajelentés 0-24 óráig

+36/80 426-426

Szükséges dokumentumok

Amennyiben személyesen szeretné intézni ügyeit, hozza magával az alábbi iratokat:

Tulajdonos-, bérlőváltozás bejelentése

 • adásvételi szerződés, személyes okmányok
 • kétoldalú átjelentő
 • birtokbaadási jegyzőkönyv
 • több tulajdonos esetén a tulajdonostársak meghatalmazása a szerződéskötéshez
 • bérlőváltozás esetén tulajdont igazoló okirat
 • a vízmérőről és annak környezetéről (csatlakozások és plomba) készült, jól látható fényképfelvétel

Tulajdonos-, bérlőváltozás bejelentése elhalálozás esetén

 • halotti anyakönyvi kivonat
 • hagyatéki végzés
 • személyes okmányok
 • a vízmérőről és annak környezetéről (csatlakozások és plomba) készült, jól látható fényképfelvétel
 • több tulajdonos esetén a tulajdonostársak meghatalmazása a szerződéskötéshez

Névjavítás

 • személyes okmányok
 • számla

Felmondott szerződés újrakötése

 • számla,vagy személyes okmányok
 • tulajdonviszonyokat igazoló okirat
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás

Részletfizetési megállapodás

 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás

Fizetési haladék

 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás

Számlázás szüneteltetés kérése

 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás

Közbenső elszámolás kérése

 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás

Csatornadíj jóváírás

 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás
 • javításról,felhasznált anyagokról számla

Locsolási kedvezmény igénylése

 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás

Fizetés-és követelés igazolás kiállítása

 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás

Plombálás kérése

 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás
 • plombálási jegyzőkönyv

Vízmérőcsere

 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás

Ellenőrző-leolvasás

 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás

Vízbekötés igénylése

 • személyes okmányok
 • 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
 • meghatalmazás, ha nem az ingatlan tulajdonosa jelzi az igényt

Csatornabekötés igénylése

 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás

Közműnyilatkozat kérése

 • építési engedélyhez az engedélyeztetési tervdokumentáció
 • lakhatási engedély kiadásához vízdíjszámla
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás, személyi igazolvány

Vízszolgáltatás szüneteltetése

 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás

Mellékvízmérő megszüntetése

 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás

Átalány megszüntetése

 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás

Szerkezeti vizsgálat menete

 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás

Helyszíni kontroll bemérés megrendelése

 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri,akkor meghatalmazás

Miben segíthetünk?